Planowana przerwa wakacyjna w Żłobkach w 2020 roku

Wrocławski Zespół Żłobków informuje,

że 2020 roku planowana przerwa wakacyjna w pracy placówek żłobkowych będzie realizowana wg zamieszczonego grafiku.

l.p. 

NUMER ŻŁOBKA, ADRES

MIESIĄC VII

MIESIĄC VIII

1

Żłobek  nr 1     ul. Lwowska 20

pracuje

urlop

2

Żłobek  nr 2     ul. Zemska 33

urlop

pracuje

3

Żłobek  nr 3     ul. Białowieska 27

urlop

pracuje

4

Żłobek  nr 4     ul. Kłodnicka 25

urlop

pracuje

5

Żłobek  nr 5     ul. Dokerska 5

pracuje

urlop

6

Żłobek Nr 5 filia ul. K. M. Barskich

urlop

pracuje

7

Żłobek  nr 6     ul. Krowia 1

pracuje

urlop

8

Żłobek  nr 7     ul. Drukarska 9

urlop

pracuje

9

Żłobek  nr 8     ul. Sądowa 6

urlop

pracuje

10

Żłobek  nr 9     ul. Wrońskiego 13d

pracuje

urlop

11

Żłobek  nr 10   ul. H. Brodatego 17

pracuje

urlop

12

Żłobek  nr 11   ul. Hubska 39

pracuje

urlop

13

Żłobek  nr 12   ul. Jugosłowiańska 85a

urlop

pracuje

14

Żłobek  nr 13   ul. Wieczysta 107

urlop

pracuje

15

Żłobek  nr 14   ul. Mulicka 4c

pracuje

urlop

16

Żłobek  nr 15   ul. Łukowa 37

urlop

pracuje

W czasie zaplanowanej przerwy wakacyjnej w poszczególnych żłobkach nie zabezpieczamy dzieciom miejsc w żłobkach zastępczych.