Żłobek nr 6

Żłobek nr 6

ul. Krowia 1
50-149 Wrocław

tel. 71/365-03-06  | mail: zlobek6@wzz.wroc.pl

 

Kierownik Żłobka Nr 6:

Marta Staszewska


Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018 - lista dzieci przyjętych z podziałem na grupy wiekowe

GRUPA I

lp nr podania
1 6/14/2017
2 6/15/2017
3 6/21/2017
4 6/55/2017
5 6/40/2017
6 6/10/2017
7 6/11/2017
8 6/63/2017
9 6/58/2017
10 6/16/2017
11 6/38/2017
12 6/2/2017
lp nr podania
13 6/51/2017
14 6/56/2017
15 6/13/2017
16 6/33/2017
17 6/1/2017
18 6/32/2017
19 6/34/2017
20 6/52/2017
21 6/12/2017
22 6/23/2017
GRUPA II

lp nr podania
1 6/27/2017
2 6/17/2017
3 6/9/2017
4 6/20/2017
5 6/5/2017
6 6/3/2017
7 6/7/2017
8 6/4/2017
9 6/36/2017
10 6/37/2017
11 6/46/2017
12 6/69/2017
lp nr podania
13 6/68/2017
14 6/31/2017
15 6/6/2017
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Umowy z rodzicami dzieci nowoprzyjętych podpisywane są od 28 czerwca do 07 lipca 2017 r.


 

 

Rekrutacja na 2017/2018 - liczba wolnych miejsc na dzień 1 września 2017 roku.

 

Liczba wolnych miejsc ogółem : 37
grupa Grupa I Grupa II Grupa III
wiek dzieci od 20 tygodni do 12 miesięcy dzieci od 12 miesięcy do 24 miesięcy dzieci od 24 miesięcy do 32 miesięcy
liczba wolnych miejsc 22 15 0

 

lp nr podania
1 6/14/2017
2 6/15/2017
3 6/21/2017
4 6/55/2017
5 6/40/2017
6 6/10/2017
7 6/11/2017
8 6/63/2017
9 6/58/2017
10 6/16/2017
11 6/38/2017
12 6/2/2017