Żłobek nr 7

Żłobek nr 7

ul. Drukarska 9
53-311 Wrocław

tel. 71/365-03-07 | mail: zlobek7@wzz.wroc.pl

Kierownik  Żłobka Nr 7 :

mgr Lucyna Machoń


Wyniki rekrutacji na rok 2017/2018 - lista dzieci przyjętych z podziałem na grupy wiekowe

GRUPA I

lp nr podania
1 7/124/2017
2 7/123/2017
3 7/22/2017
4 7/96/2017
5 7/32/2017
6 7/23/2017
7 7/102/2017
8 7/35/2017
9 7/55/2017
10 7/80/2017
11 7/13/2017
12 7/74/2017
lp nr podania
13 7/93/2017
14 7/82/2017
15 7/78/2017
16 7/76/2017
17 7/75/2017
18 7/110/2017
19 7/84/2017
20 7/79/2017
21 7/9/2017
22 7/120/2017
23 7/90/2017
24 7/66/2017
lp nr podania
25 7/3/2017
26 7/88/2017
27 7/106/2017
28 7/8/2017
GRUPA II

lp nr podania
1 7/30/2017
2 7/17/2017
3 7/18/2017
4 7/1/2017
5 7/113/2017
6 7/126/2017
7 7/117/2017
8 7/40/2017
9 7/69/2017
10 7/48/2017
11 7/50/2017
12 7/54/2017
lp nr podania
13 7/68/2017
14 7/70/2017
15 7/41/2017
16 7/31/2017
17 7/108/2017
18 7/107/2017
19 7/36/2017


GRUPA III

lp nr podania
1 7/101/2017
2 7/128/2017
3 7/7/2017
4 7/85/2017
5 7/29/2017
6 7/100/2017
7 7/91/2017
8 7/77/2017
9 7/81/2017
10 7/83/2017

 


 

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych

Umowy z rodzicami dzieci nowoprzyjętych podpisywane są od 28 czerwca do 07 lipca 2017 r.

Uprzejmie informuję, że spotkanie organizacyjne w żłobku dla rodziców/opiekunów nowoprzyjętych dzieci odbędzie się w dniu 27.06.2017 roku o godz. 16:00.

W spotkaniu jw. nie uczestniczą dzieci.


 

 

Rekrutacja na 2017/2018 - liczba wolnych miejsc na dzień 1 września 2017 roku.

 

Liczba wolnych miejsc ogółem : 57
grupa Grupa I Grupa II Grupa III
wiek dzieci od 20 tygodni do 12 miesięcy dzieci od 12 miesięcy do 24 miesięcy dzieci od 24 miesięcy do 32 miesięcy
liczba wolnych miejsc 28 19 10


 

 

Dojazd

Autobusem: 125, 126, 133, 134
Tramwajem: 2, 6, 7, 14, 17, 20, 24