Nasze żłobki

Żłobki 

W żłobkach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 realizowane jest wyżywienie zgodnie z wymogami zbiorowego - racjonalnego żywienia dzieci do lat 3 (bez diet).

Dzieci z alergiami pokarmowymi wymagające specjalnych diet (bezbiałkowych, bezglutenowych i innych) – przyjmowane są do Żłobka Nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 na podstawie zaświadczenia od lekarza alergologa.

 


 

Wydarzenia

 

 

Szkolenie z zakresu I-szej pomocy dla pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

 

W dniach 26 listopada i 03 grudnia 2016 r. odbyła się kolejna edycja szkolenia z zakresu I-szej pomocy dla pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Szkolenie miało na celu pokazać uczestnikom podstawowe techniki, które można wykorzystać przy konieczności udzielenia pierwszej pomocy medycznej dzieciom i osobom dorosłym.

Szkolenie prowadzili doświadczeni instruktorzy- ratownicy przy wykorzystaniu sprzętu medycznego i dydaktycznego, także z użyciem fantoma, materiałów poglądowych i multimedialnych.
Szkolenie podzielono na dwie części: w pierwszej teoretycznej omówiono zagadnienia dotyczące postępowania z osobą nieprzytomną, resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED, postępowania z chorymi po omdleniach, oparzeniach, zadławieniach, urazach, w przypadku krwotoków, złamań, zatruć, udaru cieplnego. W części praktycznej  uczestnicy wraz z instruktorami ćwiczyli schematy postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Kursanci bardzo wysoko ocenili szkolenie i umiejętności jakie nabyli w jego trakcie.

 

P1070732m.jpg

P1070716m.jpg

P1070762m.jpg

P1070742m.jpg

 

 


 

W dniu 15 grudnia 2016r. pracownicy miejskich żłobków wzięli udział w seminarium poświęconym opiece nad dzieckiem do lat trzech zorganizowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Stowarzyszenie Wrocławskich Żłobków Niepublicznych.

Temat seminarium:

KU DZIECKU
TROSKLIWE POROZUMIENIE

Spotkanie składało się z trzech części:

1/ Wprowadzenie zmian – refleksja w zespole pedagogicznym placówki.
wykład prof. dr hab. Lucyny Telki z Uniwersytetu Łódzkiego,

2/ Kompetentne dziecko – poczucie własnej wartości, jako wyposażenie na całe życie.
wykład Tamary Kasprzyk  z FamilyLab Polska,

3/ Podejście do pracy w placówkach dla dzieci do lat 3 w Reggio Emilia – Włochy,
wykład dr. Katarzyny Gawlicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

     Prof. dr hab. Lucyna Telka w swoim wykładzie przedstawiła pojęcie dobrego żłobka z perspektywy ludzi tam zatrudnionych. W jej przekonaniu są to osoby wielowymiarowe, dynamiczne i emocjonalne. Ich doświadczenia mogą wpłynąć na to, jaką placówką będzie żłobek -  czy stanie się miejscem sprzyjającym, czy przeciwnie - będzie przeszkodą i trudnością w rozwoju dziecka. W wykładzie zwrócono uwagę na koncepcję wychowania (przyjmowaną w procesie pedagogicznym),  która pomaga być wychowawcą refleksyjnym, emocjonalnym, empatycznym i kompetentnym.

 Pani profesor swój wykład podzieliła na dwie części. W pierwszej postawiła pytanie, co warto robić , aby żłobek był miejscem przyjaznym dziecku,               w którym spotka słuchających go dorosłych oraz gdzie  będzie obserwowane i „zobaczone”.
W drugiej część, zwróciła uwagę na często obecną w żłobku „łagodną przemoc”. Autorka wykładu nie oceniała, nie oskarżała, nie szukała winnych; użyła  metafory pudru, /drobniutki składający się z maleńkich pyłków puder opada na dziecko dzień po dniu i sprawia, że warstwa staje się coraz twardsza/, co może wpłynąć na zachwianie tożsamości dziecka oraz zaburzyć jego bezpieczeństwo emocjonalne. Zwróciła  uwagę, że „łagodna przemoc” to           w dalszym ciągu przemoc, która szkodzi dziecku.

Kontynuując temat „łagodnej przemocy” następna prelegentka Pani Tamara Kasprzyk wiceprezes fundacji FamilyLab, przedstawiła zagadnienie poczucia własnej wartości postrzegane jako kluczowe w rozwoju dziecka. Porównała je do szczepionki chroniącej dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska - zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.). Dowodziła, że zdrowe poczucie własnej wartości pozwala w trudnych sytuacjach znaleźć oparcie w sobie lub adekwatnie szukać go na zewnątrz, a na co dzień działać ze świadomością własnych potrzeb, ale też z uwzględnieniem potrzeb innych.

Na zakończenie seminarium Pani dr Katarzyna Gawlicz przedstawiła włoską placówkę z regionu Reggio Emilia. Uczestnicy spotkania KU DZIECKU TROSKLIWE POROZUMIENIE mogli obejrzeć film Reggio Emilia - A Day in the Life, gdzie ukazano obraz miejsca bardzo przyjaznego dzieciom,  w którym wyobraźnia dziecka jest punktem wyjścia w pracy pedagogicznej, a wychowanek bogaty jest w potencjały i zasoby. Fundamentem podejścia w Reggio Emilia jest łączenie opieki, edukacji, potrzeb socjalnych rodziny i praw dziecka, jako człowieka - „bogate dziecko = bogaty dorosły”.

obrazek 2

 


 

Intendenci zatrudnieni we Wrocławskim Zespole Żłobków  w dniu 08 grudnia 2016r.  wzięli udział  w szkoleniu  na temat:

 
  „Zasad zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, zmienionymi normami żywienia oraz najnowszymi zaleceniami żywieniowymi”


W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia począwszy od 13 grudnia 2016 r. konieczności wyliczania wartości odżywczej środków spożywczych nasi pracownicy zostali zapoznani  z metodami  ich wyliczania .
Dodatkowo uczestnicy szkolenia zapoznali się z wymaganiami żywienia dla danej grupy wiekowej, wynikającymi z aktualnych norm dla populacji polskiej. Przedstawiono podstawy racjonalnego żywienia oraz skutki niezbilansowanej diety.

 

obrazek 1

 

 


 

Konferencja w Łodzi

W dniach 17-18 listopada 2016 r. delegacja pracowników wrocławskich żłobków uczestniczyła w Międzynarodowym Seminarium V Spotkanie w Łodzi „Towarzyszenie dziecku w rozwoju”. Wiodącym tematem obrad było „Słowo w relacjach wychowawcy i dziecka w żłobku”. Konferencję objętą honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi zorganizował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Łodzi oraz Miejski Zespół Żłobków w Łodzi przy merytorycznej współpracy Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, Katedry Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakładu Higieny Żywienia i Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W pierwszym dniu seminarium uczestnicy mieli możność zapoznania się z wynikami międzynarodowego projektu CARE badającego obszar opieki i wychowania dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Jego głównym celem jest uzyskanie wiedzy na temat rozwiązań organizacyjnych, koncepcyjnych i praktycznych w sektorze edukacji i opieki nad małym dzieckiem w 11 krajach europejskich: Belgii, Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Następnie wygłoszono dwie prelekcje o tematyce rozpoznawania zagrożeń rozwoju fizycznego i zaburzeń neurorozwojowych małego dziecka. W tym dniu goście zza granicy starali się przybliżyć system opieki i edukacji małego dziecka w Holandii, Finlandii, Portugalii i Włoszech. Następnego dnia obrady dotyczyły teoretycznych poglądów związanych z tematem seminarium oraz doświadczeń i refleksji pracowników żłobków na temat: słów, które rozwijają i ograniczają oraz jak rozmawiać z dzieckiem. Miło poinformować, że nasi przedstawiciele także wnieśli swój wkład w przebieg konferencji. Prelegentem ze strony Wrocławskiego Zespołu Żłobków była Iwona Szczepaniak - kierownik żłobka nr 1, która, jako praktyk, w swoim referacie „Dzieciństwo słowem pisane” zilustrowała instytucję żłobka jako drugą najważniejszą przestrzeń wychowawczą przygotowującą dziecko do życia w strukturze społeczno-kulturowej. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem i zostało wysoko ocenione pod względem merytorycznym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią referatu.

Dzieciństwo słowem pisane.

Więcej informacji na stronie www.seminarium.mzz.lodz.pl