Zmiana wysokości opłat

Zmiana wysokości opłat  od stycznia 2020 roku

 

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegają opłaty za żłobek

 

Podstawa prawna:

Uchwała nr XII/277/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019r. zmieniająca uchwałę nr IX/175/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez gminę Wrocław - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2019 r. – poz. 4543.

 

Od 1 stycznia 2020 roku:

 - opłata za pobyt dziecka w żłobku, za godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosi 2,34 zł.;

 - w przypadku gdy dwoje dzieci z jednej rodziny, niebędącej rodziną wielodzietną korzysta ze żłobka, opłata za pobyt drugiego dziecka wynosi 1,17 zł.;

dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w danym dniu wynosi 30 zł.